mobile

Ogólnopolska dyskusja o partnerstwie publiczno-prywatnym odbędzie się w Gdańsku

O tym skąd brać pieniądze na inwestycje samorządowe i jak je skutecznie realizować, o doświadczeniach w prowadzeniu projektów partnerskich i modelach, które warto upowszechniać, o sukcesach ale i wiele uczących porażkach, będą miedzy innymi mówić uczestnicy konferencji "Inwestycje partnerskie – wspólny sukces samorządów i przedsiębiorców", która odbędzie się w Gdańsku dnia 2 października 2018 roku, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo.

Informacja prasowa
TAGI
Ogólnopolska dyskusja o partnerstwie publiczno-prywatnym odbędzie się w Gdańsku

Nie przypadkowo współorganizatorem konferencji jest Gdańsk, gdyż jako krajowy lider od wielu lat wdraża przedsięwzięcia partnerskie, których istotą jest wspólna realizacja zadań przez podmioty sektora publicznego i prywatnego. Miasto, w którym w ciągu ostatnich lat zrealizowano oraz realizowanych jest ponad jedenaście projektów, o łącznej wartości ponad 3,5 mld zł. Z czego ponad 1,1 mld zł to wartość nakładów inwestycyjnych na cele publiczne. Efekty w postaci dynamicznie realizowanych projektów mogą służyć za przykład konsekwentnie realizowanej strategii Miasta oraz wnikliwej analizy obszaru inwestycyjnego a w efekcie wielkoskalowej oferty inwestycyjnej Gdańska. Nie do przecenienia są uwarunkowania jakości obsługi przedsiębiorców, a także aktywność i współpraca samorządu, w szczególności przy tworzeniu oferty inwestycyjnej.

Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili liderów samorządów terytorialnych, przedstawicieli administracji rządowej, inwestorów oraz przedstawicieli instytucji finansujących  i  doradczych. Prelegenci będą poruszać kwestie związane z szeroko rozumianą realizacją inwestycji partnerskich w samorządach. Walorem konferencji będzie nie tylko jej interdyscyplinarny charakter, ale i jej praktyczny wymiar poprzez odniesienie do przedstawianych case study.

Trzy bloki tematyczne

W pierwszej części zaproszeni specjaliści będą rozmawiać o marketingu terytorialnym oraz procesie przygotowania inwestycji, przy poszanowaniu potrzeb społecznych a zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym specjaliści będą debatować o dobrych praktykach w budowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów oraz o przyszłości - kierunkach rozwoju i wizjach współpracy władz samorządowych z biznesem.

Drugi blok tematyczny poświęcony będzie aktualnym dylematom i problemom finansowania inwestycji w samorządach oraz służyć będzie przedstawieniu możliwych źródeł efektywnego finansowania inwestycji partnerskich przy zachowaniu transparentnych relacji.

Trzeci blok tematyczny będzie natomiast okazją do pogłębionej dyskusji nad przykładami współpracy samorządu z inwestorami prywatnymi. Specjaliści kierujący na co dzień projektami będącymi efektem wspólnej inicjatywy samorządów i biznesu opowiedzą o tym w jaki sposób budować skuteczne partnerstwo, przynoszące zarówno gminie, jak i biznesowi wymierne korzyści, a także o dalszych kierunkach rozwoju takich inicjatyw. Ta część konferencji łączyć będzie indywidualne referaty o projektach partnerskich, które realnie zmieniają oblicze miast z zakrojonym dialogiem  na temat wypracowania modelu realizacji wspólnych- partnerów publicznych i prywatnych- inicjatyw, a także o tym jak odpowiedzialnie i z poszanowaniem interesu obu stron kształtować wzajemne relacje.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy partnerami.Uczestnicy będą mieli okazję odbyć wizytę studyjną na Stadionie Energa Gdańsk.

Wydarzenie organizuje Dziennik Gazeta Prawna we współpracy z Miastem Gdańsk.

źródło fotografii: http://plywalnieibaseny.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda