mobile
REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad bliską osobą

Nieczęsto choroba bliskiej nam osoby wymaga od nas pozostania w domu w celu zapewnienia jej odpowiedniej opieki. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie od pracy.

Aleksandra Żarkiewicz
TAGI
Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad bliską osobą

Płatne czternaście dni zwolnienia od wykonywania pracy przysługuje w ciągu roku kalendarzowego osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym w ZUS (również nauczycielom) z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dorosłym członkiem rodziny. Przez ten dany okres ubezpieczonemu zwolnionemu z zakresu wykonywania obowiązków z powodu konieczności sprawowania opieki nad drugą osobą przysługuje zasiłek opiekuńczy, ale pod pewnymi warunkami.

Zasiłek opiekuńczy obowiązuje za opiekę nad bliską osobą, czyli nad małżonkiem, rodzicami, rodzicem dziecka, ojczymem, macochą, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem oraz dziećmi powyżej czternastego roku życia, jeśli pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Ważne, aby pamiętać, iż zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy mogą zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny.

Ubezpieczony, aby utrzymać taki zasiłek opiekuńczy powinien spełniać powyższe warunki oraz uzyskać zwolnienie lekarskie z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dorosłym członkiem rodziny, wystawione przez lekarza na druku ZUS ZLA. W danym zaświadczeniu lekarz wskazuje m.in. liczbę dni zwolnienia z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dorosłym chorym. Takie zaświadczenie należy dostarczyć pracodawcy w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania od lekarza. Następnie ubezpieczony musi złożyć wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego na przygotowanym przez ZUS druku Z-15B, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zawiera dokładną instrukcję, jak go wypełnić. Prawo do zasiłku ustalają oraz wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Źródło fotografii: http://europedirect.um.warszawa.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda