mobile

Do dziś można zgłaszać uwagi do Programów Rozwoju 2030

Został ostatni dzień konsultacji społecznych. Tylko jeszcze dziś, 19 listopada można zgłosić uwagi do Programów Rozwoju, które posłużą do wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 plus

Informacja prasowa
Do dziś można zgłaszać uwagi do Programów Rozwoju 2030

Czym są Programy Rozwoju 2030?

Programy Rozwoju 2030 są elementem wdrażającym zaktualizowaną Strategię Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Wyznaczają kierunki działań, które w najbliższych latach posłużą realizacji czterech celów strategicznych: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto. Bardziej szczegółowo, niż strategia opisują oczekiwane rezultaty i sposoby ich osiągania. Wskazują również planowane nakłady finansowe oraz sposób pomiaru uzyskanych efektów.

Jak można zgłosić swoje uwagi?

Zgłaszanie uwag jest możliwe za pośrednictwem formularza poprzez jeden z wymienionych niżej sposobów:  

  1. w formacie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia@gdansk.gda.pl wpisując w tytule wiadomości e-mail treść: „Konsultacje społeczne Programów Rozwoju 2030”, 
  2. zgłoszenie poprzez formularz online udostępniony na stronie internetowej www.gdansk.pl/strategia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (https://bip.gdansk.pl/), 
  3. wersję papierową formularza złożyć w siedzibie jednego z trzech Zespołów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku: ZOM nr 1 przy ul. Partyzantów 74 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 103), ZOM nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 40), ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 (wrzutnia na korespondencję lub punkt informacji) w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu, tj.: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00, czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00; (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data złożenia formularza tj. do dnia 19 listopada 2023 r.), 
  4. przesłać wersję papierową formularza przesyłką pocztową (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje społeczne Programów Rozwoju 2030”) na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data jej nadania, tj. do dnia 19 listopada 2023 r.). 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są mieszkańcy Gdańska i interesariusze społeczno-gospodarczy. 

Projekt dokumentu Programy Rozwoju 2030

Projekt dokumentu Programy Rozwoju 2030 - wersja dostępna cyfrowo

fot.UMGda

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda