mobile

Dolne Miasto. Wymiana instalacji podziemnych i remont ulic

Na ul. Polnej i Wierzbowej trwają prace związane z przebudową instalacji podziemnych. Kiedy wymieniona zostanie m.in kanalizacja deszczowa i sieci sanitarne, ułożona zostanie nowa nawierzchnia obu jezdni. Prace powinny zakończyć się latem.

Informacja prasowa
Dolne Miasto. Wymiana instalacji podziemnych i remont ulic

Roboty w ramach rewitalizacji tej części Gdańska rozpoczęły się w lutym br. Obie ulice zostały zamknięte na całej długości. Objazdy zorganizowano ul. Zieloną i ul. Przyokopową. Taka organizacja ruchu utrzyma się do czerwca br.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną w sumie trzy ulice: Przyokopowa (niecałe 200 m), Polna (ok. 80 m) i Wierzbowa (ok. 80 m). Zgodnie z umową, wymieniona zostanie nawierzchnia dróg i chodników przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu znajdującej się tam historycznej kostki kamiennej. We wszystkich lokalizacjach pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i elementy tzw. małej architektury. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców także po zmroku zamontowane zostaną kamery monitoringu. Przebudowane zostaną także sieci podziemne: kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, wodociągowa, sanitarna i gazowa. Powstaną również miejsca postojowe.

W związku z tym, że wszystkie trzy ulice sąsiadują ze sobą, by móc zapewnić płynny ruch pieszy i kołowy, na trzeciej ulicy - Przyokopowej - ciężki sprzęt pojawi się dopiero, kiedy roboty zostaną ukończone na wspomnianych dwóch.

Wykonawcą prac jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska. Koszt inwestycji wyniesie blisko 4,3 mln złotych. 

Planowany termin zakończenia umowy to sierpień 2021 r. Termin ten może jednak ulec przesunięciu ze względu na pandemię COVID-19.
Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda