mobile
REKLAMA

Gdynia gotowa na zimę. Miasto dysponuje 24 pojazdami do odśnieżania dróg

Miasto podzieliło się na dwa rejony, w których zlokalizowane są bazy techniczne z zapleczem sprzętowym i magazynami soli. W razie potrzeby, miasto może liczyć na pomoc firmy zewnętrznej, która zajmie się utrzymaniem dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, chodników i ścieżek rowerowych

Jakub Bielawski
Gdynia gotowa na zimę. Miasto dysponuje 24 pojazdami do odśnieżania dróg

Gdyni zima nie straszna

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDiZ) będzie dysponować 24 pojazdami specjalnymi do obsługi zimowego utrzymania dróg. Są to między innymi pługo-posypywarki, ciągniki rolnicze, ładowarki, samochody dostawcze i pojazdy wolnobieżne. W ostatnim czasie ZDiZ zakupił cztery nowe pojazdy, w tym dwa ciągniki rolnicze z osprzętem do letniego i zimowego utrzymania dróg. ZDiZ ma również zapewnione bieżące dostawy soli drogowej i paliwa.

W celu optymalizacji działań, miasto zostało podzielone na dwa rejony: północny i południowy, w których zlokalizowane są bazy techniczne Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg (LiZUD). Na bazach stacjonuje obsada osobowa, pojazdy, inny niezbędny sprzęt do działań oraz magazyny soli o powierzchni 500 m2, które mogą pomieścić łącznie 2 000 ton soli. Bazy LiZUD pracują w systemie 24 godzinnym i obsługują po 118,5 km dróg głównego układu komunikacyjnego. Baza Północna LiZUD będzie dodatkowo obsługiwać około 40 km dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym w północnych dzielnicach miasta.

Utrzymaniem dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, ciągów pieszych, dróg rowerowych i płatnych miejsc postojowych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania zajmować się będzie firma zewnętrzna wyłoniona w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych. Firma dysponuje 9 pługoposypywarkami, 15 ciągnikami, 1 ładowarką, 20 ciągnikami z pługiem do odśnieżania chodników i 16 samochodami ciężarowymi.

Zgodnie z przyjętymi standardami oczyszczania dróg na terenie Gdyni, rozpoczęcie prac związanych z usuwaniem skutków zimy, tj. pługowanie jezdni i posypywanie środkami chemicznymi, rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu informacji meteorologicznych o przewidywanym wystąpieniu zjawisk zimowych, tak aby zapewnić utrzymanie przejezdności dróg w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo ruchu samochodowego i funkcjonowanie komunikacji miejskiej, nie później niż w ciągu godziny od wystąpienia zjawiska. W oparciu o aktualne prognozy pogody, z wyprzedzeniem minimalizowane będzie ryzyko oblodzenia dróg.

Obowiązki zimowe mają również właściciele nieruchomości i zarządcy, dotyczy to dróg wewnętrznych i chodników przylegających do nieruchomości. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni odpowiada wyłącznie za drogi i chodniki będące w jego utrzymaniu.

Gdzie zgłaszać potrzebę odśnieżenia ulicy czy chodnika?

Referat Planowania i Standaryzacji LiZUD przyjmuje zgłoszenia i interwencje mieszkańców w dni robocze w godzinach 7:00-15:30, dotyczące dodatkowych potrzeb odśnieżenia dróg gminnych, chodników czy ścieżek rowerowych oraz informacje o zagrożeniach na drogach lub informacje o utrudnieniach w komunikacji pod nr. tel. 725 269 6869. Zgłoszenia po godzinach pracy referatu, w weekendy i święta przyjmuje dyżurny Straży Miejskiej pod bezpłatnym nr. tel. 98610.

Za zimowe utrzymanie Obwodnicy Trójmiasta odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

Zadbajmy o własne bezpieczeństwo

Przypominamy że równie ważne jak zimowe utrzymanie dróg, jest zachowanie samych kierowców. Pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość jazdy do warunków na drodze, szczególnie gdy temperatura w nocy spada poniżej zera, a w ciągu dnia jest na plusie. Przy takich warunkach pogodowych, jezdnia, która wydaje się być tylko mokra, w rzeczywistości jest pokryta cienką, bardzo śliską warstwą lodu. Przed sezonem zimowym zadbajmy również o nasze pojazdy. Sprawdźmy stan hamulców, oświetlenie pojazdu oraz wymieńmy opony na zimowe.

fot.Gdynia.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda