mobile

Już teraz złóż wniosek o dożywianie ucznia i przedszkolaka

Gdańscy rodzice, którzy od września chcą bezpłatnie dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach, muszą przekazać wniosek w tej sprawie pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W trosce o najmłodszych prosimy nie zwlekać z dopełnieniem formalności.

inf. prasowa
Już teraz złóż wniosek o dożywianie ucznia i przedszkolaka

Niezależnie od obowiązującej od września formy nauczania (tj. w placówce czy zdalnie), podanie o dożywianie dziecka trzeba dostarczyć. W epidemicznym czasie wnioski te, wraz z innymi wymaganymi dokumentami, najlepiej przesyłać poprzez email lub drogą pocztową do pracowników socjalnych gdańskiego MOPR. Można je też umieścić w zabezpieczonej skrzynce podawczej, przy każdym Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicach. W razie konieczności można skorzystać z obsługi bezpośredniej, jednak po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem na wizytę. Ustali on, czy rodzina nadal kwalifikuje się do tego wsparcia.

- Codzienne dostarczenie dziecku ciepłego, treściwego posiłku jest kluczowe dla jego prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, jak i intelektualnego – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Bezpłatne dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków realizowane jest w ramach dwóch programów: rządowego pt. „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego o charakterze osłonowym. Dzięki programowi gdańskiemu w przedszkolach i szkołach jedzą obiady dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 180 proc. kwoty kryterium ustawowego, pomocowego, tj. 950, 40 zł. W uzasadnionych indywidualnie przypadkach ten dochód może być wyższy – dziecko również otrzyma ciepły posiłek. Z kolei rządowy program przyznaje bezpłatne obiady dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 792 zł. Dodajmy, że w 2019 roku w Gdańsku łącznie ok. 1800 dzieci skorzystało z dożywiania w szkołach lub przedszkolach.

 

Wniosek o dożywianie i dokument o dochodzie

Wniosek należy przekazywać do Centrów Pracy Socjalnej MOPR, w dzielnicach (adresy na stronie: www.mopr.gda.pl). Wystarczy odręczne podanie, do którego trzeba dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

 

 

 

Źródło: UM Gdańsk

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda