mobile

Konkurs - wygraj bilety na BAMBOLINO (GDYNIA), czyli jedyny na świecie cyrk szczęśliwych zwierząt

 Przygotowaliśmy konkurs! Mamy dla Was do wygrania podwójną wejściówkę na widowisko BAMBOLINO . 
 

Piotr Wróbel
TAGI
Konkurs - wygraj bilety na  BAMBOLINO (GDYNIA), czyli jedyny na świecie cyrk szczęśliwych zwierząt

      Tylko w naszym cyrku zobaczysz tańczące w baletkach hipopotamy

·       Tylko u nas będziesz świadkiem pojedynku nieustraszonych kangurów bokserskich!

·       I tylko na naszej arenie zaprezentowany zostanie nietuzinkowy numer wystrzelenia
z armaty…Człowieka-Rakiety!

Widowisko odbędzie się 22 kwietnia 2023 o godz. 12:00/14:30 w Sali Koncertowej Portu Gdynia

 

BAMBOLINO – cyrk szczęśliwych zwierząt! Dlaczego szczęśliwych? Bo w naszym cyrku
NIE WYSTĘPUJĄ prawdziwe zwierzęta, ale przebrani za zwierzęta aktorzy.

 

A co na deser….?

·       cyrkowe pingwiny

·       ciekawskie strusie

·       czarujący klauni i magicy 

·       oraz gwiazda naszej areny: wyjątkowy orangutan Gosha

BAMBOLINO – cyrk szczęśliwych zwierząt! Dlaczego szczęśliwych? Bo w naszym cyrku
NIE WYSTĘPUJĄ prawdziwe zwierzęta, ale przebrani za zwierzęta aktorzy.

Ważne informacje:

·       czas trwania występu – 80 minut z 10-minutową przerwą

·       ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku

·       widowisko przeznaczone jest dla dzieci 3-10 lat

·       dzieci do 2,5 lat mogą wejść bezpłatnie – siedzą na kolanach rodzica, bez osobnego miejsca

konkurs wygraj z nami :

https://informator-pomorza.pl/artykul/konkurs-wygraj-ksiazke-wolny-jak-motyl-wydawnictwa-harpercollins-1

 

 

 

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Polajkuj konkursowy wpis na Facebooku i udostępnij go, a w komentarzu poniżej lub w komentarzu na Facebooku odpowiedz na pytanie: dlaczego chcesz wybrać się na ten własnie spektakl?

Odpowiedzi można udzielać do dnia 16.04.2023 do godziny 22:00.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 17.04.2023 roku.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem www.informator-pomorza.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: www.informator-pomorza.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 11.04.2023 do 16.04.2023 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na polajkowaniu postu konkursowego na Facebooku, udostępnieniu go i umieszczeniu w terminie od 11.04.2023 do 16.04.2023 roku komentarza z odpowiedzią na pytanie „dlaczego chcesz wybrać się na ten własnie spektakl?” pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu lub na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia  Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 17.04.2023 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu jednego dnia od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.
20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody, trafia ona do puli nagród Informatora Stolicy przeznaczonych na konkursy.

 

 

 

 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda