mobile

Letnica. Ulicą Narwicką bezpiecznie dojdziemy na stadion. Tego chcą mieszkańcy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła właśnie przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Narwickiej. To mieszkańcy zdecydowali o potrzebie realizacji takiej inwestycji. Zgłosili ją jako projekt do Budżetu Obywatelskiego 2020. Spotkało się to z dużym poparciem wśród głosujących.

Informacja prasowa
Letnica. Ulicą Narwicką bezpiecznie dojdziemy na stadion. Tego chcą mieszkańcy

Pełna nazwa zwycięskiego projektu to "Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1". Ta droga stanowi bowiem wygodny skrót dla okolicznych mieszkańców, udających się na wydarzenia na terenie stadionu od strony gmachów AmberExpo.

Działka, na której zbudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, jest obecnie niezabudowana i niezagospodarowana. Służy jako dojazd do pobliskich obiektów usługowo-przemysłowych, ale wykorzystywana jest głównie jako plac postojowy dla samochodów, tak osobowych, jak i ciężarowych. Teren działki pokryty jest częściowo, będącymi w złym stanie technicznym, płytami betonowymi.

W trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla tej inwestycji, wykonano m.in. badania geologiczne. Na ich podstawie stwierdzono, że "w rozpatrywanym podłożu występują złożone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla posadowienia bezpośrednio projektowanego ciągu pieszo-rowerowego". Chodzi o to, że występuje tu dość wysoki poziom wód gruntowych, który może się dodatkowo zmieniać w zależności od pory roku i warunków pogodowych. Oznacza to, że w tym miejscu dość często, i przez długi czas, mogą występować duże kałuże.

Zaprojektowano więc ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 6 metrów, który będzie kontynuacją istniejącej promenady znajdującej się na sąsiedniej działce. Równolegle do tego ciągu zaplanowano ogrody deszczowe, w których gromadzone będą wody opadowe. Zasadzone zostaną w nich specjalne rodzaje roślinności. Te ogrody będą tworzyć część otwartego systemu kanalizacji deszczowej, stanowiącego formę "hydrofitowej strefy buforowej".

Nawierzchnia nowej drogi dla pieszych i rowerzystów wykonana zostanie z betonu asfaltowego, czarnego. Zaprojektowano też odcinki nawierzchni przepuszczalnej, gdzie wykorzystana zostanie tzw. kostka farmerska. By nowa droga służyła pieszym i rowerzystom, a nie kierowcom, dodatkowo zamontowane zostaną słupki drogowe w odległości co 1,8 m.

W projekcie zaplanowano również ułożenie głazów narzutowych - jako nawiązanie do istniejących materiałów wygradzających oraz nawierzchni na promenadzie. Ich rolą będzie też ochrona zieleni przed rozjeżdżaniem. Będą również stanowić elementy ozdobne ogrodu deszczowego.

W przygotowanej dokumentacji projektowej dla fragmentu ul. Narwickiej zaproponowano także nowe nasadzenia krzewów (tawuła japońska "Genpei") oraz roślinności hydrofitowej do projektowanych ogrodów deszczowych: krzewów (wierzba purpurowa "Nana"), traw (śmiałek darniowy, manna mielec "Variegata") oraz bylin (krwawnica pospolita "Elfen Spiele", krwawnica pospolita, rdest himalajski "Blackfield").

Oferty na realizację tej inwestycji należy składać do 28 kwietnia br. Prace powinny potrwać cztery miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Fot. Biuro Rozbudowy Miasta Gdańska

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda