mobile

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Każdy może wnieść swoje uwagi do projektu planu.

inf. prasowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Sopotu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • wschodniego fragmentu ulicy Smolnej w Sopocie (symbol planu R-5/04), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wyłożony będzie od 3 do 27 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, w pokoju nr 5, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty pod nr telefonu: 58 52 13 812 lub 58 52 13 819.

Dostępny będzie także w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sopotu (bip.sopot.pl), w zakładce Plany zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu

 

Dyskusja dla mieszkańców

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wschodniego fragmentu ul. Smolnej w Sopocie (symbol planu R-5/04)  rozwiązaniami.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 12 listopada 2020 r.  godz. 14.00.

Aby wziąć udział w dyskusji, należy się zarejestrować wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu w podany link: Formularz rejestracji

 

Każdy może wnieść swoje uwagi do projektu planu. Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, w formie:

  • papierowej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 lub w siedzibie Urzędu, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16),
  • elektronicznej, na adres email: kancelaria@um.sopot.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2020 r. 

Wnoszący uwagę (uwagi) podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag   jest  Prezydent Miasta Sopotu.                   

 

 

 

 

Źródło: UM Sopot

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda