mobile

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień w Sopocie ma nową siedzibę

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień ma nową siedzibę. Placówka mieści się obecnie przy ul. Czyżewskiego 6/1, -  Nowa siedziba to kolejny krok w rozszerzaniu i udoskonalaniu oferty placówki – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – W planach jest bowiem uruchomienie grup dziennych jako dodatkowej formy pracy z osobami uzależnionymi.

mat.pras.
Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień w Sopocie ma nową siedzibę

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień udziela pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich bliskim. 

Jak podkreślają władze Sopotu OPZiTU oferuje:

  • konsultacje lekarskie i psychoterapeutyczne, porady;
  • postępowanie diagnostyczne – terapeutyczne i lekarskie (z możliwością uzyskania wsparcia farmakologicznego, skierowań do oddziałów detoksacyjnych i ośrodków stacjonarnych);
  • psychoterapię indywidualną (także intensywną, w wymiarze 2 sesji tygodniowo);
  • psychoterapię grupową dla pacjentów uzależnionych, współuzależnionych i DDA;
  • zajęcia psychoedukacyjne; programy terapeutyczne dotyczące ograniczania używania substancji psychoaktywnych i redukcji szkód – program ograniczania picia i program Candis dla użytkowników marihuany;
  • terapię par i rodzin;
  • maratony terapeutyczne i warsztaty umiejętności społecznych – weekendowe zajęcia dotyczące budowania obrazu siebie, uczuć, radzenia sobie ze złością czy regularnie realizowane treningi asertywnych zachowań abstynenckich.

FOT UMS

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda