mobile

Piece węglowe znikają z Sopotu

Do 2024 roku z Sopotu muszą zniknąć wszystkie piece węglowe. Warto się pospieszyć z wymianą „kopciucha” na ogrzewanie ekologiczne, bo dofinansowanie z budżetu gminy w tym roku wynosi 80% poniesionych kosztów. W przyszłym roku dopłaty wyniosą tylko 60%. Od 2024 r. trzeba to będzie zrobić na własny koszt, dodatkowo płacąc karę.

Informacja prasowa
TAGI Sopot piece
Piece węglowe znikają z Sopotu

Sopot od początku lat 90. konsekwentnie realizuje program poprawy jakości powietrza. W 1999 r., m.in. dzięki dobrym parametrom powietrza, miasto otrzymało status uzdrowiska. Utrzymanie tej jakości to sprawa priorytetowa. Głównym źródłem zanieczyszczeń atmosfery w Sopocie była tzw. niska emisja, pochodząca z ogrzewania węglowego. Obecnie Sopot może pochwalić się bardzo czystym powietrzem, a przekroczenia norm praktycznie nie występują. W mieście pozostało jeszcze ok. 80 pieców opalanych węglem będących w zasobach gminy. Ich likwidacja i zastąpienie proekologicznymi źródłami ciepła spowoduje wyeliminowanie z Sopotu źródeł tego rodzaju zanieczyszczeń.

– To skutek uchwały antysmogowej przygotowanej przed dwoma laty przez Zarząd Województwa Pomorskiego specjalnie dla Sopotu i na nasze zamówienie – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Uchwała zakłada całkowite wyeliminowanie z Sopotu urządzeń grzewczych na węgiel czy koks do końca 2023 roku. Od 1 stycznia 2024 roku na właścicieli i użytkowników domów czy mieszkań, w których będą jeszcze funkcjonowały piece węglowe, będą nakładane kary finansowe. Działamy konsekwentnie mimo, że ceny gazu rosną, a dodatek osłonowy związany z rządową tarczą inflacyjną wspiera osoby posiadające „kopciuchy”  – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Z budżetu Gminy Miasta Sopotu udzielane są dotacje m.in. na:

  • przebudowę systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe tj. węgiel lub koks, a które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione kotłami gazowymi, pompami ciepła, ogrzewaniem elektrycznym lub przyłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  • likwidację lokalnego źródła ciepła poprzez przyłączenie się do sieci ciepłowniczej,
  • poprawą efektywności energetycznej polegającą na zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła.

W przypadku wymiany pieca, w którym wykorzystuje się paliwo stałe, na piec gazowy, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wysokość dofinansowania w roku 2022 wyniesie 80% poniesionych kosztów. W roku 2023 będzie to już tylko 60% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 800 zł /za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła. W latach 2020-2021 Sopot w 100% pokrywał koszty wymiany urządzeń.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, które nie skorzystają z dotacji, będą miały obowiązek zlikwidowania pieców i kotłów na węgiel czy koks na własny koszt. Jednocześnie trzeba się będzie liczyć się z karą w wysokości do 5 tys. zł.

W celu przyznania dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Można je pobrać w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej: BIP Sopot

– Zainteresowani powinni zacząć starania o dofinansowanie wymiany pieca jak najszybciej. Czas ucieka, a uzyskanie niezbędnych dokumentów i skompletowanie wniosku może trwać nawet kilka miesięcy – przekonuje wiceprezydent Marcin Skwierawski.

Do wniosku należy dołączyć m.in. zgodę Konserwatora Zabytków, zaświadczenie o braku sprzeciwu lub pozwolenie na budowę wydawane przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Sopotu. Niezbędna może okazać się zgoda wspólnoty, a w przypadku zainstalowania pieca gazowego także zlecenie wykonania projektu instalacji gazowej. Inwestycję należy przeprowadzić po zawarciu umowy z Gminą, a wypłata dotacji następuje po zaakceptowaniu przez pracownika Urzędu Miasta sprawozdania z wykonanej inwestycji. 

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Bromirska z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska UM Sopotu, tel. 58 52 13 792.

Fot. Pixabay

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda