mobile

Prezydent Gdańska wstrzymała pracę nad Parkiem kulturowym

Parku kulturowego w Śródmieściu Gdańska na razie nie będzie. Decyzje o zawieszeniu prac nad tym projektem podjęła właśnie prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Pieniądze zarezerwowane na ten cel zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa w Śródmieściu. Zostanie rozbudowany monitoring, a dodatkowe fundusze trafią do Policji i Straży Miejskiej.

Informacja prasowa
Prezydent Gdańska wstrzymała pracę nad Parkiem kulturowym

 

- Park kulturowy narzucał dużo ograniczeń i nowych wydatków dla przedsiębiorców, którzy już i tak są bardzo mocno obciążeni finansowo. Niektórzy do dzisiaj odczuwają skutki finansowe pandemii, a galopująca inflacja, gigantyczne wzrosty cen energii i rosnące koszty pracy są dla naszych gdańskich firm, restauracji, sklepów coraz bardziej kłopotliwe. – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. W ostatnim czasie, dużo osób mnie przekonywało do porzucenia prac nad Parkiem, na razie zdecydowałam o zawieszeniu przygotowań. Bardzo ważny jest dla mnie głos mieszkańców Śródmieścia i uporządkowanie przestrzeni tej historycznej dzielnicy, a także poprawa jakości życia. Dlatego będziemy szukali dobrego kompromisu dla wszystkich.

Od września 2021 prowadzone są konsultacje społeczne na temat utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska. W ramach tych działań odbyły się m.in. debaty, warsztaty i spotkania branżowe. Jesienią ubiegłego roku odbył się II etap konsultacji, w których trakcie uczestnicy mogli zgłaszać swoje uwagi i sugestie zmian do projektu uchwały poprzez formularz dostępny na stronie gdansk.pl. Temat był też omawiany podczas spotkania Piotra Kryszewskiego, zastępcy prezydenta ds. usług komunalnych, z restauratorami. W ramach tego etapu konsultacji odbyło się także spotkanie z mieszkańcami, podczas którego zostały przedstawione główne założenia projektu uchwały.

Bezpieczeństwo jest priorytetem

Bardzo ważny jest głos mieszkańców Śródmieścia. Konsekwentna ochrona jakości ich życia była jednym z celów utworzenia Parku, stąd lwia część zapisów uchwały była bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania wskazane przez osoby mieszkające na tym obszarze. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Śródmieścia, a także wszystkich tam przebywających, zaproponujemy szereg rozwiązań, które poprawią poziom bezpieczeństwa na tym terenie. Zawieszając prace nad wprowadzeniem Parku Kulturowego, musimy zrezygnować z tych instrumentów, które bezpośrednio obciążają przedsiębiorców, jednocześnie szukając możliwych do zastosowania rozwiązań poprawiających poziom bezpieczeństwa.

Miasto sfinansuje dodatkowe patrole policji. Wzmocniony będzie też budżet Straży Miejskiej. Przypomnijmy, że do tej pory miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022 – 2024 to wydatki Gminy Miasta Gdańska na poziomie przekraczającym 33 mln zł.

Duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa ma też modernizacja systemu monitoringu miejskiego oraz rozwój systemu zabezpieczeń na drogach dojazdowych do ścisłego Śródmieścia. Trwają prace nad rozwijaniem tych zabezpieczeń. Wprowadzenie tych rozwiązań wymaga jednak uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

fot.Gdańsk.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda