mobile

Rewitalizacja Oruni coraz bliżej

W ramach projektu rewitalizacji gdańskich dzielnic dawny blask odzyskują kolejne obszary miasta. We wtorek, 3 marca, otwarto oferty w przetargu na przebudowę budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej wraz z adaptacją na cele społeczne. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku.

MK, inf. prasowa
Rewitalizacja Oruni coraz bliżej

Do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska wpłynęło 6 ofert, z których najniższa opiewa na 5 mln 843 tys. zł. W gminnym budżecie na ten cel zabezpieczono 5 mln zł, są to środki na przebudowę i wyposażenie obiektu.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami aktualnie trwa weryfikacja złożonych przez oferentów dokumentów pod względem formalno-prawnym. O wynikach postępowania Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska poinformuje m.in. w protokole umieszczonym na stronie internetowej.

Zgodnie z projektem w ramach zadania inwestycyjnego, przewiduje się zmianę sposobu użytkowania budynku. Przebudowany zostanie wewnętrzny układ pomieszczeń w sposób dostosowany do obowiązujących przepisów. Prace obejmą m.in. przebudowę instalacji, klatki schodowej, dostosowanie przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami - w tym montaż windy. Elewacje, dach i zewnętrzne elementy ozdobne budynku nie ulegną zmianie, natomiast przeprowadzone zostaną na nich prace konserwatorskie.

Wykonane zostaną również prace wykończeniowe w tym zakup wyposażenia, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Realizacja inwestycji jest jednym z ważniejszych elementów projektu Rewitalizacji Oruni. Przebudowa Ratusza i nadanie mu nowych funkcji jakimi będą usługi społeczne to realizacja postulatów mieszkańców zgłaszanych podczas konsultacji społecznych. Przewidywana nowa funkcja budynku ma być prospołeczna. W budynku ma się mieścić siedziba Rady Dzielnicy a także filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest jeszcze przed wakacjami.

Realizowany projekt Rewitalizacji Oruni jest dofinansowany ze środków europejskich na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa pomorskiego z dn. 30.06.2017 r. Na całość projektu Gmina Miasta Gdańska przeznaczyła kwotę 39 547 380 zł z czego wartość dofinansowania wynosi 18 471 830 zł.

Źródło: gdansk.pl/wizualizacja: Kremer graf

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda