mobile
REKLAMA

Stanowisko Urzędu Miasta Sopotu w sprawie planu zagospodarowania plaż

Przedstawiamy oświadczenie Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu.

inf. prasowa
Stanowisko Urzędu Miasta Sopotu w sprawie planu zagospodarowania plaż

Poniżej treść oświadczenia Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu:

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom, którzy złożyli swoje propozycje w ramach toczącej się dyskusji o planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących plaże i wydmy od granicy z Gdynią do granicy z Gdańskiem. 

Po raz kolejny podkreślam, że nie ma i nie będzie zgody na zwiększenie zabudowy plaż. Liczba całorocznych i tymczasowych obiektów pozostanie bez zmian. Plaże i wydmy są naturalnym dobrem nas wszystkich i naszym priorytetem jest chronić je dla przyszłych pokoleń.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo popularnym miejscem spędzania czasu, rekreacji czy uprawiania sportu są nasze plaże. Ochrona wydm i plaż to także kwestie sanitarne, a więc zapewnienie użytkownikom odpowiedniej liczby toalet, co w tym przypadku oznacza zwiększenie liczby całorocznych dostępnych punktów WC. Jestem za tym, aby na całym odcinku plaż znalazło się nawet 6 takich toalet, w powiązaniu z istniejącymi lokalami, obsługiwane przez podmiot prowadzący restaurację.

Na sezon jesienno-zimowy, w odpowiedzi na rosnącą popularność morsowania, będę rekomendować dopuszczenie w planie zapisu o usytuowaniu na całej długości plaż czterech zespołów saun (każda składająca się z 3 saun, przebieralni i toalety). Będą to obiekty tymczasowe, demontowane w okresie letnim.  

Prace nad zmianą obowiązujących planów podjęto z powodu zmiany przebiegu linii brzegowej. Na mocy rozporządzenia dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do granic miasta został włączony obszar o powierzchni ponad 11 ha, nieobjęty dotychczas żadnym planem miejscowym. Nie chcemy niszczenia potencjału naturalnego plaż i wydm. Ustalenie precyzyjnego planu dla tego obszaru jest naszym obowiązkiem.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

 

Podsumowanie:

 • Prace nad zmianą obowiązujących planów podjęto z powodu zmiany przebiegu linii brzegowej.
 • Liczba stałych i tymczasowych obiektów gastronomicznych pozostanie bez zmian.
 • Rekomendacja usytuowania 4 do 6 całorocznych toalet publicznych na odcinku całej plaży,  w powiązaniu z  istniejącymi lokalami, obsługiwane przez restauratorów.
 • Rekomendacja usytuowania 4 zespołów saun na całej długości plaż (zespół  składa się z 4 obiektów: 3x sauny + 1x WC, przebieralnia) – tylko na okres jesienno-zimowy.

 

Kolejne etapy prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 

 • prace analityczne, prace nad koncepcją mpzp,
 • przygotowanie projektu mpzp do uzgodnień,
 • udostępnienie publiczne projektu mpzg,
 • opiniowanie i uzgodnienia z organami zewnętrznymi (m.in. Urząd Morski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Regionalna, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku),
 • wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu,
 • dyskusja publiczna,
 • zgłaszanie uwag,
 • uchwalenie mpzp.

 

 

 

 

 

Źródło: UM Sopot

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda