mobile
REKLAMA

W poniedziałek, 12 września br. rozpoczyna się pierwszy etap przebudowy fragmentu Alei Niepodległości.

Inwestycja obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wysokości posesji przy Alei Niepodległości nr 636, obie jezdnie w kierunku Gdańska. Długość realizowanego odcinka wynosi ok. 450 mb.
 

Informacja prasowa
W poniedziałek, 12 września br. rozpoczyna się  pierwszy etap przebudowy fragmentu Alei Niepodległości.

Prace potrwają do połowy listopada br. Ich szeroki zakres, obejmujący m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz kompleksową przebudowę kanalizacji deszczowej znajdującej się na obu pasach remontowanego fragmentu oraz konieczności wykonania bardzo głębokich, a tym samym niebezpiecznych wykopów, wymusza wyłączenie tego odcinka drogi z ruchu – obu pasów jezdni. Ruch w kierunku Gdańska odbywać się będzie na jednym pasie w kierunku Gdyni.

Nitka w kierunku Gdańska zostanie poprowadzona tuż za wyjazdem ze stacji BP przez pas zieleni na jezdnię przeciwległą. Powrót na docelowy pas będzie możliwy pomiędzy ulicą Smolną a hospicjum.

Zakres prac obejmuje typowe roboty drogowe: frezowanie starej nawierzchni, zmianę geometrii jezdni, nowe warstwy nawierzchni, remont zatok postojowych, chodnika, wymiany krawężników. Prócz prac drogowych wykonana będzie gruntowna przebudowa sieci kanalizacji deszczowej: budowa 2 kanałów deszczowych, remont komory kanalizacji deszczowej, regulacje wpustów i innych urządzeń przeciwdziałających podtopieniom.

Inwestycja obejmuje wykonanie robót (szczegółowo):

· frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni (warstwa ścieralna z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego),
· zmianę geometrii jezdni, polegającą na zawężeniu szerokości jezdni do 6,0 m (2 pasy po 3 m) z zachowaniem istniejącej krawędzi pasa rozdziału,
· remont chodnika,
· wymiana krawężników na kamienne,
· remont nawierzchni zatoki autobusowej ( krawężniki peronowe i płytki integracyjne),
· regulacja wysokościowa wszystkich urządzeń (studnie, wpusty, zasuwy, itp.) zlokalizowanych w remontowanych nawierzchniach (jezdnia, chodnik, zjazdy, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, ścieżka rowerowa, itp.),
· dostosowanie istniejącego odwodnienia ulicy do projektowanej zmiany geometrii,
· wykonanie kanału deszczowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Smolą do wysokości posesji przy Al. Niepodległości nr 636 wraz z włączeniem wpustów kan. deszczowej,
· wykonanie kanału deszczowego wraz z włączeniem wpustów kan. deszczowej na długości około 60 mb. w rejonie zatoki autobusowej (na wysokości posesji przy Al. Niepodległości nr 650A),
· remont istniejącej komory,
· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
· zagospodarowanie zieleni (ułożenie warstwy humusu i obsianie mieszanką traw w granicach pasa drogowego).

Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma Budowlano – Drogowa MTM S.A.

Koszt inwestycji to 3 281 799,85 zł. Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej ministerstwa infrastruktury w kwocie 1,6 mln zł.  

fot.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda