mobile

Wiadukt na Puckiej coraz bliżej

Ruszają formalności związane z połączeniem drogowym, które znacznie odmieni komunikację z północnymi dzielnicami Gdyni. Podpisano umowę z firmą Multiconsult Polska sp. z o.o. dotyczącą opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi”.

Redakcja
TAGI UM Gdynia
Wiadukt na Puckiej coraz bliżej

Program funkcjonalno-użytkowy to opracowanie stanowiące podstawę do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy, który zaprojektuje, a następnie wybuduje planowany wiadukt.

- Wybudowanie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej to bardzo ważna dla Gdyni inwestycja, umożliwi likwidację dwóch przejazdów kolejowych z zaporami, a tym samym znacznie usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo w północno-zachodniej części miasta – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Program funkcjonalno-użytkowy wykona biuro projektów Multiconsult Polska sp. z o.o. z Warszawy za 138 tys. złotych. Czas na realizację umowy wynosi 14 tygodni od jej zawarcia. Umowę podpisali prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Jarosław Wielopolski, prezes zarządu biura projektów Multiconsult Polska.

Wiadukt ma prowadzić nad liniami kolejowymi 201, 228 oraz grupą torów stacji Gdynia Port, na północ od ul. Przemysłowej. Cała inwestycja obejmować będzie budowę wiaduktu, likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę infrastruktury kolejowej tak, by nie kolidowała z infrastrukturą drogową, budowę i przebudowę dróg celem powiązania wiaduktu z siecią drogową, budowę i przebudowę sieci energetycznych, ciepłowniczych, oświetleniowych, jak też kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- Wiadukt realizowany będzie na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni oraz spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umowa przewiduje współfinansowanie budowy wiaduktu i infrastruktury towarzyszącej w taki sposób, iż PLK pokryje koszty budowy wiaduktu w granicach obszaru kolejowego, zaś miasto sfinansuje budowę pozostałej części infrastruktury – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. inwestycji.

W roku 2020 planowane jest wyłonienie generalnego wykonawcy oraz przeprowadzenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Rozpoczęcie robót planowane jest na rok 2021, zaś ich zakończenie z końcem roku 2022.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda