mobile
REKLAMA

Wniosek o dodatek węglowy już dostępny

Od środy, 17 sierpnia, można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. To rządowe wsparcie w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem energii jest węgiel. Przyznawanie dodatku obsługują gminy. W Gdyni zadanie to powierzono Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Informacja prasowa/ gdynia.pl
Wniosek o dodatek węglowy już dostępny

Rosnące ceny węgla i innych paliw sprawiają, że wiele polskich rodzin staje w obliczu finansowego wyzwania. Wsparciem mam być tzw. dodatek węglowy zapewniony przez rząd. Mowa o dofinansowaniu w wysokości 3000 złotych.

Resort klimatu przygotował jednolity wniosek dla całego kraju wniosek. Przyjmowanie podań i ich obsługę powierzono jednak poszczególnym gminom. W Gdyni tym zadaniem zajmować się będzie Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Możliwość otrzymania dodatku spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.
 

- Uruchomiliśmy już obsługę przyjmowania wniosków o dodatek węglowy, którą zapewni w naszym mieście Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Ten wniosek dostępny jest do pobrania z naszej strony internetowej, a w formie papierowej znaleźć go w miejscach obsługi mieszkańców: w gmachu głównym i Centrum „Riviera”. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami i do złożenia odpowiednich dokumentów – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.


Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałekominekkozaogrzewacz powietrzatrzon kuchennypiecokuchniakuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamiennybrykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

- lub - 

  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Wniosek o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Można go pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej z zakładki Wydziału Spraw Społecznych lub otrzymać w sali obsługi mieszkańca w gmachu głównym Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca na I piętrze Centrum „Riviera” (ul. Kazimierza Górskiego 2).

Wypełniony wniosek należy:

  • wrzucić do „wrzutni na dokumenty" w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 („wrzutnia na dokumenty” jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę)

- lub - 

  • przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznychul. 10 Lutego 2481- 364 Gdynia

- lub -

  • dostarczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP. Wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.


W celu przekazania wniosku w sposób elektroniczny należy wypełnić wniosek, zmienić jego format na PDF i podpisać za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub potwierdzić profilem zaufanym. Następnie utworzyć na platformie ePUAP pismo ogólne do Urzędu Miasta Gdyni, załączyć podpisany elektronicznie wniosek i podpisać elektroniczne za pośrednictwem ePUAP-u pismo ogólne. Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 roku. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda