mobile

Wolniej na drodze, udogodnienia dla pieszych, więcej zieleni i miejsc odpoczynku. Zmiany w rejonie ul. Piecewskiej

Wprowadzenie strefy "tempo 30", podniesienie jezdni na przejściach dla pieszych do poziomu chodników, stworzenie małego rynku przed budynkiem handlowym, urządzenie i wyposażenie zielonych skwerów - to część zmian w rejonie ul. Piecewskiej proponowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska w ramach programu Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

Informacja prasowa
Wolniej na drodze, udogodnienia dla pieszych, więcej zieleni i miejsc odpoczynku. Zmiany w rejonie ul. Piecewskiej

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. 

Wyznaczono 108 lokalizacji (stan na 15 kwietnia 2021), które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. 

Opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.


Jedną z opracowanych lokalizacji jest rejon ul. Piecewskiej w dzielnicy Piecki-Migowo. Według specjalistów z BRG teren ten posiada duży potencjał. 

- Potencjał historyczno-krajobrazowy związany jest z Dworem Uphagena i jego parkiem, z kolei potencjał społeczny związany jest z Domem Sąsiedzkim i drobnym handlem lokalizującym się pomiędzy zielonym skwerem, a wejściem do sklepu Biedronka - wyjaśnia Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Natomiast potencjał rekreacyjny wiąże się z możliwością wprowadzenia nowego zagospodarowania na terenie dawnego parku oraz urządzenia zielonych skwerów wzdłuż ulicy Piecewskiej.

- Urządzenie szeregu przestrzeni zielonych wzdłuż ulicy Piecewskiej, umożliwi powstanie atrakcyjnej przestrzeni lokalnej służącej mieszkańcom - dodaje Agnieszka Rózga-Micewicz, projektantka Biura Rozwoju Gdańska.

Główny kierunek zmian w rejonie ul. Piecewskiej to: ruch pieszy priorytetowy na odcinku od Dworu Uphagena do Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo. 

Co zmieniłoby się w praktyce? 

- Wypracowane z mieszkańcami wytyczne to uspokojenie ruchu i wprowadzenie strefy "tempo 30" oraz urządzenie zaproponowanych przejść dla pieszych w formie wyniesionej jezdni do poziomu chodników. Wprowadzenie takich rozwiązań umożliwi mieszkańcom bezpieczne i swobodne poruszanie się pomiędzy zielonymi skwerami wzdłuż ulicy - zaznacza Edyta Damszel-Turek.

- Ważnym elementem układu, wskazywanym przez mieszkańców podczas warsztatów, jest także urządzenie parku w miejscu działek nr 80/2 i 81/2 będących własnością Gminy Miasta Gdańska, z zachowaniem istniejących powiązań pieszych oraz uwzględnieniem tożsamości miejsca związanej z dawnym parkiem Dworu Uphagena - mówi Agnieszka Rózga-Micewicz.

Wskazane szczegółowe wytyczne projektowe to:

  1. Urządzenie przestrzeni ulicy z priorytetem dla ruchu pieszego na długości od proponowanego przejścia dla pieszych oznaczonego literą „a” do przejścia „b” w formie strefy uspokojenia ruchu tempo 30; urządzenie zaproponowanych przejść dla pieszych (a, b, c) w formie wyniesionej jezdni do poziomu chodników.
  2. Wykreowanie przestrzeni pieszej w formie „małego rynku” przed wejściem do obiektu handlowego. Preferowane zagospodarowanie np. w formie placyku z uwzględnieniem możliwości prowadzenia drobnego handlu lokalnego.
  3. Urządzenie parku w miejscu działek nr 80/2 i 81/2 będących własnością GMG, z zachowaniem istniejących powiązań pieszych oraz uwzględnieniem tożsamości miejsca związanej z dawnym parkiem Dworu Uphagena.
  4. Urządzenie i wyposażenie zielonych skwerów zlokalizowanych wzdłuż ulicy Piecewskiej.
  5. Maksymalne zachowanie zieleni wysokiej w obrębie przestrzeni lokalnej.

Teren przy ul. Piecewskiej jest jedną z 24 lokalizacji wybranych w dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz w ramach programu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. 

W dzielnicy Piecki-Migowo wyznaczono jeszcze trzy inne lokalizacje:

  • rejon ul. Marusarzówny
  • rejon ul. Nałkowskiej
  • rejon ul. Warneńskiej

Rys. Agnieszka Rózga-Micewicz/BRG

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda