mobile

Wsparcie z UE dla gdańskiej komunikacji

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, to program rozwoju, przebudowy i rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w mieście. Dotychczas uzyskane fundusze z Unii Europejskiej na wszystkie projekty wyniosły blisko 5 mld zł, z czego na GPKM trafiło ponad 1 mld zł. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało kolejne środki na ten cel  - 16,2 mln zł z UE.  

Informacja prasowa
Wsparcie z UE dla gdańskiej komunikacji

 - Miasto Gdańsk jest profesjonalne, z dużymi sukcesami umiemy zdobywać środki z Unii Europejskiej i je wykorzystywać, czego dowodem jest między innymi realizacja GPKM – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Dotychczas środki unijne pozyskane przez nasze miasto, to blisko 5 mld zł, z czego ostatnia perspektywa unijna 2014 – 2020, to 1,23 mld zł.

Wśród realizowanych projektów znajduje się GPKM IVA, objął on: budowę linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w al. Pawła Adamowicza, przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej, trwającą budowę nowej linii tramwajowej -  ul. Nowa Warszawska, zakup nowego dwukierunkowego wieloczłonowego taboru tramwajowego (15 szt.), wiaty przystankowe na terenie Gdańska (64 szt.) i tablice informacji pasażerskiej na terenie Gdańska (84 szt.). Gdańskie Autobusy i Tramwaje jako partner kontraktu zakupił z własnych funduszy kolejnych 15 tramwajów Pessa Jazz Duo za 108 mln zł.  Uzyskane środki z dofinasowania unijnego przekazanego przez ministerstwo przeznaczone zostaną na zakup ekologicznego taboru.

GPKM w pigułce

GPKM I - w 1996 rozpoczęto prace związane z I etapem GPKM (diagnoza stanu transportu zbiorowego, przebudowa infrastruktury torowej w 5 lokalizacjach układu komunikacyjnego Gdańska). I etap GPKM zrealizowano przy wsparciu EBOR w latach 2002-2003. Dzięki temu zmodernizowano ponad 29 km torowisk i linii trakcji elektrycznej oraz przebudowano kilka ważnych skrzyżowań z liniami tramwajowymi. Na ten cel wydatkowano 22,5 mln zł. W tym okresie udało się również, kosztem 35,6 mln zł, zakupić na potrzeby komunikacji miejskiej 33 autobusy standardem i niezawodnością przewyższające wtedy eksploatowany tabor oraz zmodernizowano 7 wagonów tramwajowych.

W ramach II etapu GPKM wybudowano nową linię tramwajową łączącą centrum miasta z dzielnicą Chełm, przebudowano infrastrukturę torowo-trakcyjną na łącznym odcinku ok. 19,9 km torowisk oraz urządzenia elektroenergetyki trakcyjnej, zakupiono 28 sztuk autobusów oraz 3 szt. nowoczesnych tramwajów do obsługi węzła autobusowo – tramwajowego w dzielnicy Chełm. Nowe autobusy, zakupione w ramach projektu, zostały skierowane na linie dowozowe z osiedli położonych w dzielnicy Gdańsk Południe do pętli linii tramwajowej na Chełmie.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III był realizowany w ramach 3 projektów:

- GPKM etap III A - obejmował budowę nowej linii tramwajowej Chełm - Nowa Łódzka, przebudowę istniejących torów i sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą, zakup nowoczesnego taboru tramwajowego oraz przebudowę zajezdni. Dzięki realizacji projektu powstała nowa sieć połączeń tramwajowych. Wzrósł też komfort podróżowania tramwajami, zachęcający do korzystania z tego środka komunikacji. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013,

- GPKM etap III B - obejmował budowę nowej linii tramwajowej w dzielnicy Piecki – Migowo, przebiegającej od Pętli Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego do przystanku PKM Brętowo i w ul. Bulońskiej, zakup taboru - 5 szt,, remont infrastruktury tramwajowej w ciągu ul Jana z Kolna oraz przebudowę Zajezdni Tramwajowej Wrzeszcz. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013,

- GPKM etap III C - obejmował budowę dojazdów do Pomorskiej Kolei Metropilitalnej oraz przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Fot. UMG

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda