mobile

Wyrok sądu w sprawie planu miejscowego Hallera II

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Wojewody Pomorskiego na uchwałę Rady Miasta Gdańska, zmieniającą plan zagospodarowania pasa nadmorskiego w Brzeźnie. Gmina Miasta Gdańska nie zgadza się z wyrokiem i po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia podejmie decyzję dotyczącą złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Informacja prasowa
Wyrok sądu w sprawie planu miejscowego Hallera II

Wyrok sądu nie jest prawomocny. Z uwagi na fakt zasiadania w składzie orzekającym WSA osoby nominowanej ze wskazania przez tzw. neoKRS, wyrok może być wadliwy i w tym kontekście miasto będzie analizować dalsze kroki. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia osoby rekomendującej kandydaturę sędzi, która wzięła udział w orzekaniu. W 2018 roku propozycję KRS przedstawiła Krystyna Pawłowicz, w tamtym czasie posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Sąd stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej terenów: usługowego (001-U33), obsługi transportu drogowego oraz zabudowy usługowej (002-KS/U33) i miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej (003-ZP62).

Podstawą stwierdzenia nieważności była niezgodność ustaleń planu ze Studium w zakresie przeznaczenia terenów usługowych i OSTABu, brak określenia wysokości obiektów budowlanych (np. masztów telekomunikacyjnych) oraz ustalonej w planie wysokości budynków.

Fot. Pixabay

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda