mobile

Gdynia planuje budowę kubaturowych parkingów

Gdynia planuje budowę buforowych parkingów kubaturowych w okolicach Śródmieścia, aby ograniczyć liczbę samochodów wjeżdżających i parkujących w ścisłym centrum miasta. Wszystko w duchu zrównoważonej mobilności miejskiej. Dzięki inwestycji pojawiłoby się około 700 nowych miejsc parkingowych.

Informacja prasowa
Gdynia planuje budowę kubaturowych parkingów

Budowa nowych parkingów mogłaby być zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), która w warunkach ograniczonych dochodów budżetowych oraz konieczności wydatkowania środków na wiele różnych celów, jest dla miasta bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

W formule PPP to partner prywatny odpowiada za zaprojektowanie, budowę, a później remonty parkingu, a także zarządza nim przez szereg lat. W zamian pobiera opłaty za korzystanie z miejsc postojowych w wysokości, która powinna pozwolić mu na zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji oraz wypracowanie racjonalnego zysku. Podmiot publiczny zazwyczaj nie ponosi kosztów związanych z budową i eksploatacją parkingu lub ponosi je w minimalnej wysokości. Aby zadbać o interes mieszkańców i turystów podmiot publiczny może określić w umowie z partnerem prywatnym maksymalną wysokość opłaty parkingowej.

Aby zbadać zainteresowanie rynku udziałem w budowie parkingów na zasadzie PPP, miasto wydało Memorandum, które stanowi wyjściowy materiał informacyjny dla podmiotów prywatnych zainteresowanych udziałem w projekcie.

Jak możemy przeczytać w Memorandum, polityka parkingowa jest jednym z najistotniejszych elementów kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej i integralną częścią polityki transportowej miast, która bezpośrednio wpływa na jakość życia mieszkańców. Dobre zarządzanie parkingami pomaga uwolnić cenną przestrzeń publiczną, czyniąc miasto bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i odwiedzających oraz bezpiecznym dla wszystkich użytkowników ruchu.

Planowana lokalizacja parkingów to Pętla ZKM przy ul. Kieleckiej i pętla przy ul. Lotników w Redłowie. Parkingi zlokalizowane będą w takiej odległości od centrum, żeby umożliwiać dalszą podróż pieszo, rowerem, hulajnogą lub innym, zrównoważonym środkiem transportu w ramach tzw. „ostatniej mili” (ang. „last mile”).

Parkingi buforowe

Obecnie przy ul. Kieleckiej funkcjonuje 1-poziomowy parking na ok. 70 pojazdów, z którego korzystają pracownicy dojeżdżający do centrum oraz osoby, które kontynuują swoją podróż SKM. W ramach zapewnienia parkingu buforowego dla Śródmieścia Gdyni, przeanalizowany został potencjał bardziej efektywnego wykorzystania terenu obecnej pętli ZKM Gdynia, znajdującej się po drugiej stronie ul. Kieleckiej względem ww. parkingu.

Wzorem innych europejskich miast, pętlę autobusową można połączyć z wielopoziomowym parkingiem dla pojazdów i zbudować taki budynek, który konstrukcyjnie wpisze się w krajobraz miasta. Według założeń na poziomie 0 funkcjonowałaby pętla ZKM z całym zapleczem, a na poziomach 1-3 (ew. 4) parking na ok. 300 (ew. 378) pojazdów.

Z kolei obecnie funkcjonujący parking przy przystanku SKM Gdynia Redłowo może pomieścić ok. 60 samochodów. Jednak obserwacja sąsiednich ulic i działek wokół, szczególnie od strony południowej, wskazuje na zdecydowanie większy popyt. Jest to kluczowy punkt przesiadkowy dla osób z górnych tarasów Gdyni, które kontynuują swoją podróż SKM, zarówno w stronę centrum Gdyni, jak i Sopotu oraz Gdańska.

Zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wariant rozbudowy parkingu przy pętli zakłada budowę 6-kondygnacyjnego parkingu otwartego (parter + 5 poziomów powtarzalnych) na części działki obecnego parkingu, przez co liczba miejsc parkingowych zwiększyłaby się do 462.

W sumie oba nowe parkingi zapewniłyby o około 700 miejsc postojowych więcej, niż jest do dyspozycji obecnie.

Z Memorandum można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Fot. Memorandum Informacyjne

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda