mobile
REKLAMA

2,6 mln zł dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia otrzymają uczniowie posiadający tytuł finalisty lub laureata konkursu/olimpiady przedmiotowej, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz młodzież ze szkół zawodowych.

Informacja prasowa
2,6 mln zł dla najzdolniejszych uczniów

We wszystkich kategoriach przyznano 982 stypendia o łącznej wartości 2,682 mln zł.

Stypendia marszałka

Marszałek województwa pomorskiego przyznaje stypendia najzdolniejszym uczniom pomorskich szkół. Stypendia z budżetu województwa pomorskiego przyznawane są od roku 2002, stypendia unijne  od roku szkolnego 2007/08, a zawodowe od 2016/17.  Kandydatury zgłaszają dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie. Mimo wielu ograniczeń wynikających ze zdalnego kształcenia z powodu pandemii, mimo skromnych możliwości korzystania z pozalekcyjnej i pozaszkolnej oferty edukacyjnej uczniowie potrafili zawalczyć o swoją przyszłość. Jeśli było to możliwe, brali udział w konkursach i olimpiadach, mobilizując się do nauki. Ten wysiłek przyniósł efekty, których potwierdzeniem są zarówno wysokie noty z egzaminów zewnętrznych, jak i najwyższe oceny na szkolnych świadectwach.

Stypendia za rok szkolny 2020/21

Stypendium finansowane z budżetu województwa pomorskiego przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, uczących się w roku szkolnym 2020/21 na terenie województwa pomorskiego. Trafią do uczniów, którzy osiągnęli wyjątkowe efekty edukacyjne, zdobyli tytuły laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych nie tylko na szczeblu regionalnym, ale i krajowym oraz międzynarodowym. Ponadto, muszą pochwalić się wysoką średnią ocen. Najwięcej zgłoszeń było z Gdańska, Gdyni i powiatów: wejherowskiego, kartuskiego i gdańskiego. Przyznano 53 jednorazowe stypendia po 2,5 tys. zł. Otrzymają je uczniowie szkół: podstawowych – 34, ponadpodstawowych – 14 i artystycznych – 5.

Dla szczególnie uzdolnionych

Stypendia w tej kategorii, finansowane ze środków Unii Europejskiej, służą nie tylko wsparciu wybitnie uzdolnionych pomorskich uczniów, ale i pomagają w niwelowaniu barier edukacyjnych wynikających np. z lokalizacji szkoły w małych miejscowościach czy też z trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej danego ucznia. Komisja stypendialna bierze pod uwagę zarówno wyniki edukacyjne, jak średnia ocen, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz uwzględnia lokalizację szkoły. Zgłoszonych zostało 875 wniosków. Najwięcej kandydatów było z powiatów wejherowskiego, starogardzkiego, gdańskiego i kartuskiego. Komisja Stypendialna przyznała 454 stypendia po 250 zł wypłacane przez 12 miesięcy.

Dla młodzieży szkół zawodowych

Stypendia, finansowane ze środków Unii Europejskiej, promują uczniów, którzy uczą się w szkołach zawodowych – technikach i szkołach branżowych. Uczniowie muszą nie tylko wykazać się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych, ale i powinni kształcić się w branżach kluczowych dla rozwoju naszego regionu. Dodatkowe punkty uzyskują za osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach wiedzy zawodowej oraz za rozwijanie swoich umiejętności poprzez staże zawodowe organizowane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. W tym roku wpłynęło 968 wniosków. Najwięcej zgłoszeń było z Gdańska, Słupska, Gdyni i powiatu kartuskiego. Komisja przyznała 475 stypendiów po 250 zł wypłacanych przez 10 miesięcy.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska/pomorskie.eu

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda