mobile
REKLAMA

LOKALNI SENIORZY - ODWAŻNI I Z PASJĄ

Lucyna (60+) i Ola (35+) z Gdańska zorganizowały cykl otwartych, bezpłatnych spotkań dla mieszkańców, skierowanych do młodych i starszych. W ramach projektu „ZDolna Orunia” odbyły się m.in. warsztaty kulinarne i ogrodnicze, a także plenery malarski i  fotograficzny. Wszystko to dzięki Seniorom w akcji – konkursowi dotacyjnemu skierowanemu do osób 60+. 

informacja prasowa
TAGI
LOKALNI SENIORZY - ODWAŻNI I Z PASJĄ

„Na spotkania regularnie przychodzą orunianki, które dzielą się swoimi pasjami i zainteresowaniami. W ramach projektu m.in: nastolatki uczyły się szydełkowania, haftowania czy robienia na drutach od wielokrotnie od nich starszych znawczyń tematu, pieczono ciasta, budowano zamki z zapałek, malowano, fotografowano, odnawiano meble.” – mówi Lucyna Korytowska, liderka projektu. „Dla nas każda pasja jest cenna, bo jest pretekstem do nawiązania relacji między mieszkańcami, które z czasem mogą zaowocować wspólnymi działaniami na rzecz lokalnej społeczności.”- dodaje Lucyna.

Już 11 lutego rusza kolejna edycja programu organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Konkurs kierowany jest do osób, które mają pomysł na lokalny projekt społeczny. Zakłada wsparcie unikalnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, aktywizujących osoby starsze i włączające je w dialog z otoczeniem.

Odważni Seniorzy, modelowe projekty

Organizatorzy liczą na odważne, nietuzinkowe pomysły. Współpraca międzypokoleniowa i trwała aktywizacja seniorów są kluczowe, ale równie ważne jest, aby wypracowane działania stanowiły bazę do realizacji podobnych projektów w przyszłości. Wykorzystując potencjał absolwentów programu budowana jest sieć Animatorów 60+. Dlatego pożądane są osoby, które nie tylko chcą zdobywać nowe umiejętności, ale też gotowe są dzielić się swoją historią i doświadczeniem z innymi.

Konkurs ma przyjazną formułę inkubatora. Uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trakcie warsztatów i wizyt studyjnych, a także pomoc trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

“Wypracowaliśmy unikalną formułę programu. Uczestnicy biorą aktywny udział w całym procesie, od pomysłu do realizacji projektu.”- mówi Maria Adamiec, koordynatorka “Seniorów w akcji”. “Szukamy aktywnych osób 60+, które chcą wprowadzać trwałe rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie osobom starszym oraz współpracę międzypokoleniową. Przełamujemy stereotypy związane z wiekiem. Pokazujemy, że i młodzi, i starsi mogą tworzyć grupę i wspólnie pracować na rzecz zmiany społecznej” - dodaje.

Seniorzy – Animatorzy działań lokalnych

U podstaw programu leży chęć odwrócenia dotychczasowego trendu w myśleniu o starości. Autorzy programu chcą dawać seniorom doświadczenie starości odważnej, otwartej, radosnej, produktywnej.

Konkurs pokazuje, że osoby starsze to nie tylko odbiorcy oferty do nich kierowanej, ale także pomysłodawcy i realizatorzy działań w swoich społecznościach. W programie to właśnie osoby starsze pełnią funkcję animatorów działań lokalnych, liderów.

Szczegóły programu

O dotację mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba pełnoletnia co najmniej 25 lat młodsza) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury). 

Ze środków konkursu zostanie przyznanych 18-22 dotacji.

Uczestnicy mogą zdobyć dotację w wysokości od 8 000 do 15 000 zł. 

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, dostępny na stronie: www.seniorzywakcji.pl od 11 lutego 2019 roku. 

Składanie listów intencyjnych trwa do 18 marca 2019 roku.

Do tej pory organizatorzy konkursu wsparli ponad 350 projektów w całej Polsce. 

Na stronie http://seniorzywakcji.pl/mapa-projektow/ znajduje się mapa dotychczas zrealizowanych projektów.

Informacje o organizacji:

W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” - od 2002 roku prowadzimy projekty społeczne i kulturalne w całej Polsce. Pracujemy z młodymi ludźmi, seniorami, animatorami kultury, pracownikami organizacji pozarządowych i domów kultury, nauczycielami i artystami. Inspirujemy do działania, przekazujemy wiedzę i narzędzia do realizacji własnych projektów społecznych. Od 2008 roku prowadzimy ogólnopolski program - Seniorzy w akcji (inkubator + dotacje) finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dotychczas wsparliśmy realizację ponad 350 lokalnych projektów realizowanych przez liderów 60+ i pary międzypokoleniowe (60+ i 35). Współpracujemy ze środowiskiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku – organizujemy warsztaty dla liderów i słuchaczy UTW, wspieramy integrację UTW na poziomie regionów, pomagamy powoływać grupy wolontariatu seniorów na UTW. W 2012 roku przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie „ZOOM na Uniwersytety Trzeciego Wieku”, które dostarczyło cennych informacji nt. potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed liderami UTW. Współpracujemy z radami seniorów i samorządami w programie „Zoom na Rady Seniorów”. Mamy sieć animatorów kultury w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować, wyznaczać nowe trendy i wdrażać odważne projekty. Więcej informacji na www.e.org.pl.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda