mobile

„Mój dom bez przemocy” – pomoc matkom w potrzebie

Dwie instytucje: Dom dla Samotnych Kobiet oraz Matek z Dziećmi Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaangażowały się w wspólne działania mające na celu przeciwdziałanie domowej przemocy.

TAGI
„Mój dom bez przemocy” – pomoc matkom w potrzebie

 – Nie wystarczy przerwać przemoc domową, aby jej ofiary nie doświadczały już skutków traumy. Kobiety przebywające w instytucjach pomocowych takich jak nasza muszą otrzymać wszechstronne wsparcie, tak aby w przyszłości mogły w pełni cieszyć się swoim rodzicielstwem i aktywnością – przekonuje Agnieszka Nowak kierownik Domu dla Samotnych Kobiet oraz Matek z Dziećmi Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.

Od pomocy świadczonej w podobnych ośrodkach zależy przyszłość dzieci i ich matek. Odnalezienie po traumie psychicznej równowagi, odbudowanie życia zawodowego i osobistego, powrót do satysfakcjonującego pełnienia ról życiowych to proces długi i żmudny. Tym skuteczniejszy jeżeli w pomoc zagazują się różne instytucje pomocy społecznej.

Niestety, nie jest to powszechna praktyka i często brakuje troski o los kobiety, tych instytucji, które pomagały jej zanim trafiła do Domu Samotnej Matki. Współpraca między instytucjami w tym zakresie naprawdę owocuje. Tak właśnie się dzieje w Gańsku za sprawą projektu „Mój dom bez przemocy” . Projekt Stowarzyszenia MONAR finansowany ze środków norweskich w ramach Funduszu Małych Grantów ma bardzo ambitne cele. Na Pomorzu te cele realizuje Dom Samotnej Matki we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Bezpośrednio chodzi o pomoc psychologiczną dla matek – mieszkanek domu, poprawę zaplecza materialnego w przełamywaniu kryzysu kobiet uciekających od przemocy. W szerszej perspektywie projekt dotyczy budowania partnerstwa instytucji świadczących pomoc samotnym rodzicom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Ważne jest też zwrócenie uwagi na problem bezdomności dzieci i wypracowanie takich rozwiązań, które będą przydatne w lepszym funkcjonowaniu domów samotnej matki. Projekt realizowany od czerwca ubiegłego roku przyniósł wiele dobrego: matki zostały objęte specjalistyczna pomocą oraz zostały wypracowane ścieżki współpracy między instytucjami na wszystkich etapach przebywania kobiety w ośrodku dla samotnej matki. Współpraca ma poprawić skuteczność pomocy i przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, które doświadczają szczególnego rodzaju traumy, kiedy matki szukają pomocy w sytuacji przemocy domowej.

Informacje o projekcie są zamieszczone na stronie internetowej www.dombezprzemocy.monar.org. Ważne konkluzje z tego projektu zostaną sformułowane podczas konferencji podsumowującej, która odbędzie się 26 listopada br. W Warszawie.

Elżbieta Szadura-Urbańska


Na zdj. Szkolenie dla kadry projektu „Mój dom bez przemocy” 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda