mobile
REKLAMA

Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie dla rynku pracy Pomorza

Wdrażany obecnie w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. System wspiera weryfikację umiejętności, które nabywamy przez całe życie – także podczas samodzielnej nauki poza szkołą czy uczelnią. Twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści dla pracowników i pracodawców – także na Pomorzu.

informacja prasowa
TAGI
Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie dla rynku pracy Pomorza

ZSK ma stworzyć nowe możliwości rozwoju zawodowego i uzupełnić istniejące na rynku luki kompetencyjne. Jest to rozwiązanie systemowe, które umożliwi Polakom lepsze wykorzystywanie posiadanej wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz zwiększy ich szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Co ważne, przekrój kwalifikacji, które pojawią się w systemie – czyli zakres umiejętności i wiedzy, jaką można będzie potwierdzić i otrzymać certyfikat, będzie bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionu pomorskiego. – Pomorze to region, który otwiera przed potencjalnymi pracownikami szerokie możliwości zawodowe związane np. z turystyką (przewodnicy, obsługa hotelowa, gastronomiczna) czy branżą stoczniową – mówi Dorota Heiza, Doradca Regionalny ZSK. – Ważna z punktu widzenia twórców systemu jest różnorodność systemu oraz fakt, że może być on skutecznie implementowany w regionach – dodaje.

Do każdego z województw przyporządkowani są regionalni doradcy, których zadaniem jest upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na gruncie lokalnym. Są to osoby, które służą pomocą potencjalnym pracownikom, pracodawcom oraz organizacjom branżowym. Eksperci udzielają informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, sposobu jego działania, a także kroków, jakie należy podjąć, by zaangażować się w jego rozbudowę. Jest to możliwe podczas spotkań w siedzibie interesariusza.

Ideą przyświecającą wielu rozwiązaniom obecnym w ZSK jest przekonanie, że warto uczyć się przez całe życie oraz korzystać z nabytych w ten sposób kompetencji na polu zawodowym. Dzięki ZSK wiedza zdobyta podczas samodzielnej nauki czy szkoleń będzie już nie tylko powodem do wewnętrznej satysfakcji, ale także realnym atutem podczas procesu rekrutacyjnego.

W powstawanie ZSK zaangażowani są reprezentacji poszczególnych branż, po to aby system nie funkcjonował w oderwaniu od realiów rynku. Prace nad jego rozwojem odbywają się zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym.

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych), czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć, żeby uzyskać formalne potwierdzenie dla takiej kwalifikacji i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także właściwy poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce stają się więc rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

Dzięki ZSK możliwe staje się  potwierdzenie umiejętności, wiedzy i kompetencji, które zdobywamy poza szkołą, np. ucząc się online. To bardzo ważne dla rozwoju zawodowego, szczególnie dziś, kiedy rynek często wymaga od nas szybkich zmian np. przekwalifikowania się, zdobycia nowych kompetencji czy bardzo cenionej wielozadaniowości. Z kolei pracodawcy potrzebują pracowników, którzy mogą pochwalić się wiarygodnymi, udokumentowanymi kwalifikacjami – mówi Dorota Heiza, Doradca Regionalny ZSK. – System przyniesie więc korzyści każdej ze stron. Dlatego zależy nam na zaangażowaniu pracodawców i organizacji branżowych w tworzenie nowych kwalifikacji, a potencjalnych pracowników zachęcamy do przystępowania do procesów certyfikacji – dodaje.

Bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół

Konkurencyjność firm w wielu branżach opiera się w dużej mierze na kwalifikacjach i profesjonalizmie kadry pracowniczej. W tym kontekście kluczowe jest perfekcyjne zbudowanie zespołu – tak, by składał się z pracowników profesjonalnych i efektywnych, o odpowiednim doświadczeniu i umiejętnościach.

Odpowiedzią jest ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie, dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje kompetentny, dobrze dobrany zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na efektywną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie −  konkurencyjność na rynku.

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, potwierdzając formalnie swoje umiejętności stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem – certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji. Po drugie, dzisiejszy rynek pracy wymaga elastyczności – istnieje konieczność dostosowywania swoich kwalifikacji do jego potrzeb. Niektóre zawody zamierają, powstają inne, a dużą część kompetencji z nimi związanych nabywamy samodzielnie – brakuje nam więc formalnego potwierdzenia naszych umiejętności. Po trzecie, dzięki posiadaniu certyfikatu pracownik staje się bardziej pewny siebie, chętniej aktywizuje się na rynku pracy. Jest świadom, że jego wiedza ma wymiar realny i mierzalny.

Włącz się w tworzenie systemu!

Prace nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce prowadzone są przez Instytutu Badań Edukacyjnych w stałej współpracy z partnerami społecznymi, których opinie mają istotny wpływ na kształt wielu rozwiązań w ZSK. Więcej informacji: https://www.kwalifikacje.edu.pl/

źródło fotografii: www.kwalifikacje.gov.pl

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda